Tóm tắt sách Phát triển bản thân

Tóm tắt sách
Phát Triển Bản Thân

“Không hạt giống nào được chọn mảnh đất nơi nó sinh ra. Nhưng nó toàn quyền – quyết định cách nảy mầm, thích nghi và vươn lên”.